Kedves Látogató! A https://ekvi.hu weboldal az optimális működéséhez, úgynevezett sütiket (cookie-kat) használ! Adatvédelmi szabályzatunkat megtekintheti a itt: https://ekvi.hu/gdpr oldalon.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2019. június 23
  1. A szerv alaptevékenysége-, feladat- és hatásköre

   Alaptevékenységet meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:

   • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.),
   • 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére,
   • 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről,
   • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
   •  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
   • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
   • 368/2011. (XII.19.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,
   • 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről,
   • 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről,
   • más hatályos törvények, rendeletek és jogszabályok

   Szervezeti és Működési Szabályzat
  2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

   Az EKVI-nek nincsenek hatósági jogkörei.
  3. Közszolgáltatások

   • Gazdasági-pénzügyi, műszaki és egyéb ellátást végző intézmény
   • Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
   • Az intézmények részére üzemeltetési és egyéb feladatok elvégzése
   • Veszélyes hulladék összegyűjtésével kapcsolatos feladatok ellátása
   • Fogorvosi ügyeleti-; fogorvosi szakellátási; illetve ifjúság egészségügyi gondozási feladatok ellátása
   • Szálláshely-szolgáltatás
   • Gyermekétkeztetési feladatok ellátása
   Az Alapító Okiratban foglaltak szerint.
  4. Az intézmény által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások

   Az Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint
  5. Nyilvános kiadványok

   Az EKVI-nek nincsenek nyilvános kiadványai.
  6. Döntéshozatal, ülések

   Az EKVI-nek nincsenek döntéshozatali ülései.
  7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

   Az EKVI-nek nincsenek testületi szervei.
  8. Pályázatok

   Az EKVI-nek nincsenek kiírt pályázatai.
  9. Hirdetmények

   Az EKVI-nek nincsenek közzétett hirdetményei, közleményei.
  10. Közérdekű adatok igénylése

  11. Közzétételi listák

   Az EKVI-re nem vonatkozik különös és egyedi közzétételi lista.
   Közadattár
Joomla Business Templates by template joomla