Kedves Látogató! A https://ekvi.hu weboldal az optimális működéséhez, úgynevezett sütiket (cookie-kat) használ! Adatvédelmi szabályzatunkat megtekintheti a itt: https://ekvi.hu/gdpr oldalon.

Az egri Család- és Gyermekjóléti Központ óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetésének modellprojektje az egri járás kilenc köznevelési intézményében

 

EFOP-3.2.9-16-2016-00028


Kedvezményezett neve: GYERMEKJÓLÉTI ÉS BÖLCSŐDEI IGAZGATÓSÁG

 

Projekt címe:

 

Az egri Család- és Gyermekjóléti Központ óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetésének modellprojektje az egri járás kilenc köznevelési intézményében

 

Projekt azonosító száma: EFOP-3.2.9-16-2016-00028

 

Szerződött támogatás összege: 36 489 595 Ft

 

Támogatás mértéke: 100 %

 

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

 

Általános cél:

 

A helyi igényekhez és szükségletekhez pontosan illeszkedő, széles szociális segítői szolgáltatási paletta magas szintű, folyamatos biztosítása a célintézményekben a közvetlen célcsoport (gyermekek) és a közvetett célcsoportok (szülők, pedagógusok, szakemberek) tekintetében. A bevont köznevelési intézménybe kihelyezett egyéni, csoportos és közösségi szociális tevékenységek és szolgáltatások biztosításával az elsődleges prevenció megerősítése, a gyermekek és fiatalok szociális jólétének, életminőségének javítása, a társadalmi leszakadásuk, kirekesztődésük megelőzése, megakadályozása. A közvetlen célcsoporttal foglalkozó óvodapedagógusok, pedagógusok illetve szülők számára adekvát szakmai segítségnyújtás.

 

Átfogó cél:

 

A közeljövőben kötelező feladatellátásként bevezetésre kerülő óvodai és iskolai szociális segítés szakmai tartalmának, feltételrendszerének kialakításához és rendszerszerű elterjesztéséhez szükséges források meghatározása. A köznevelési intézményekbe bejutó professzionális segítő szakemberek-rendszerszemléletű megközelítésben a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer tagjaival együttműködve - a megelőző és elérő szolgáltatások nyújtásával lehetőséget biztosítanak a gyermekek és családjuknak, az óvodák és iskola közösségének a szociális/gyermekvédelmi problémák felismerésében, megoldásában.

 

Az esélyegyenlőséget szolgáló és a diszkrimináció mentességet biztosító óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység konkrét célja:

 • a gyermekek, a pedagógusok és a szülők részére adekvát szakmai segítség nyújtása

 • az elsődleges prevenció segítése

 • az észlelő- és jelzőrendszer működésének segítése

 • a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök munkájának szakmai segítése, megerősítése

 • egységes szemléleten alapuló szociális segítségnyújtás megszervezése

 • a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek helyzetét javító szolgáltatások nyújtása lehetőségeik maximális kihasználása érdekében

 • a veszélyeztetett gyermekek kiszűrése a 3 – 18 éves korosztály szociális jólétének javítása érdekében

 

 

Célcsoport:

 

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet Kerecsenden, Verpeléten és Egerben, összesen 9 köznevelési intézményben kívánjuk biztosítani. A járásszékhelyen kívüli járási települések köznevelési intézményeinek kiválasztási szempontjaként figyelembe vettük a településeken a Család-és Gyermekjóléti Központban hatósági intézkedés alatt álló gyermekek számát, az ellátásba kerülés okát, előforduló problématípusok közül az iskolai hiányzásokkal, gyermek viselkedési-magatartási nehézségeivel illetve a család életvitelében fakadó veszélyeztetettség magas előfordulási arányát.

 

 • Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola

 • Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola

 • Egri Arany János Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium

 • Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégium

 • Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és Gimnázium

 • Berekerdő Óvoda Kerecsend

 • Gyöngyszem Óvoda Verpelét

 • Benedek Elek Óvoda Joó János tagóvodája Eger

 • Benedek Elek Óvoda OVI-VÁR tagóvodája Eger

 

Tevékenységek a projektben:

 

 • Egyéni segítésbe bevont iskolás gyermekek számára nyújtott szolgáltatások

  • tanácsadás, tájékoztatás nyújtása, ügyintézés segítése tanulóknak, szülőknek

 • Csoportos szociális segítő tevékenységek iskoláskorúak számára

  • Pályaválasztás, pályaorientációs csoportfoglalkozás

  • Társadalmi érzékenyítő csoportos foglalkozás

  • Drogprevenciós foglalkozás

  • Értékfeltáró tematikus foglalkozás

  • Kommunikációfejlesztő csoport dramatikus módszerekkel

  • Konfliktuskezelő csoportfoglalkozás

  • Kooperatív mozgásos játékok

  • Kreatív készségfejlesztő csoportfoglalkozás

  • Játékos szociális kompetenciafejlesztés óvodában

  • Ünnepekhez kapcsolódó foglalkozások

  • Nyári tanulás-segítés

 • Közösségi szolgáltatások

  • Óvodai/iskolai rendezvények (farsang, papírgyűjtés)

  • Érzékenyítő napok, nyitott napok, családi napok, Gyermek-szülő pedagógus közös programok, szülőfórumok

  • Öko-környzettezettudatosság témahét (április)

  • Szabadidős programok, kirándulások

  • Kalandpedagógiai foglalkozás

  • Kulturális programok szervezése

  • Egészségnap intézményi szintű, sportnap, ki-mit-tud, adománynap

 • Gyermek és ifjúságvédelmi feladtok ellátásával, koordinálásával kapcsolatos tervezett tevékenységek

  • Delegálás, továbbirányítás

  • Jelzőrendszeri tagként GYIV feladatok ellátása, koordinálása

 

 

Projekt elérni kívánt eredményei:

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény

megnevezése

 

Az eredmény leírása

A tulajdonság

számszerűsíthető célértéke

 

Közösségfejlesztés érdekében szervezett programok, az

érintett személyek számát figyelembe véve

Közösségi rendezvények által bevont óvodás

gyermekek száma

98 fő

Járási önkormányzatok család- és gyermekjóléti

központjai által foglalkoztatott óvodai és iskolai szociális

segítők száma

Óvodai és iskolai szociális segítésben részt vevő

szociális szakemberek száma

 

2 fő

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel elért gyermekek száma

 

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel

elértek száma

 

2236 fő

Közösségfejlesztés érdekében szervezett programok, az

érintett személyek számát figyelembe véve

Közösségi rendezvények által bevont iskolás

gyermekek száma

293 fő

A tevékenység keretein belül végzett csoportos szociális

segítés által bevont óvodás gyermekek száma

Csoportos foglalkozásokba bevont óvodás gyermekek

száma

 

154 fő

A tevékenység keretein belül végzett csoportos szociális

segítés által bevont iskolás gyermekek, fiatalok száma

 

Csoportos foglalkozásokba bevont iskolás gyermekek

száma

 

461 fő

A tevékenység keretein belül végzett egyéni szociális

segítés által bevont iskolás gyermekek, fiatalok száma

 

Egyéni segítésbe bevont iskolás gyermekek száma

84 fő

A szervezetfejlesztés során a köznevelési

intézményenként kialakított új struktúra

 

Kialakított szervezeti struktúra és eljárásrend

9 db

A tevékenység keretein belül végzett egyéni szociális

segítés által bevont óvodás gyermekek száma

 

Egyéni segítésbe bevont óvodás gyermekek száma

28 fő

Óvodai szociális segítő tevékenység által bevont

gyermekek száma

 

Óvodai szociális segítő tevékenység által bevont

gyermekek száma

280 fő

 

A projekt kezdete: 2017. szeptember 01.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. január 31.

Bővebb információ kapható a projekt szakmai vezetőjétől:

Perczéné Bocsi Orsolya

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36/36/785-828

Joomla Business Templates by template joomla