Kedves Látogató! A https://ekvi.hu weboldal az optimális működéséhez, úgynevezett sütiket (cookie-kat) használ! Adatvédelmi szabályzatunkat megtekintheti a itt: https://ekvi.hu/gdpr oldalon.

Szivárvány Óvoda Dr. Hibay Károly Tagóvoda

3300 Eger, Hibay Károly út 7.

 

Vezető: Noviczki Zsuzsanna

Cím: 3300 Eger, Hibay Károly út 7.

Tel.: 06-36-411-974

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Óvodánk Eger történelmi belvárosában a vár alatt helyezkedik el. Az épület műemlék környezetben található, az Eger patak partján, a Dobó tér mögött. 5 - 10 perces sétára
található az Érsek - kert, az uszoda, több zöld övezeti játszótér. Az óvodához tartozik egy kis parkosított udvar.

Az óvoda belső helyiségei tágasak, világosak, barátságosak, a gyerekek biztonságát és kényelmét szolgálják. 4 csoportszoba van melyekhez külön öltöző és mosdó tartozik,
amik a közelmúltban lettek felújítva. A csoportszobák otthonosak, egyéni hangulatot tükröznek. A fő épületben tornaszoba is található.

Az óvoda 100 férőhellyel rendelkezik, egy - egy csoportba 25 - 25 gyermek jár. Mindegyik csoportban 2 fő főiskolát végzett ( esetenként több diplomás ) óvó néni és
1 - 1 szakképzett dajka néni dolgozik, akik szeretetteljes nyugodt, elfogadó, családias légkört teremtve, nagy toleranciával foglalkoznak a gyerekekkel.

Több éves tapasztalat alapján döntöttünk úgy, hogy vegyes életkorú csoportokat alakítunk ki, így a kicsik beszoktatása, beilleszkedése zökkenőmentesebb, rövidebb ideig
tartó folyamat, amely megkönnyíti a szülőktől való . leválás. nehézségeit. A csoportok légköre családias, a testvérek, barátok, ismerősök egy csoportba kerülhetnek, s a rugalmas iskolakezdés lehetőségét kihasználó szülők gyermekei is a megszokott környezetben tölthetik el a negyedik óvodai évet. Az iskolák visszajelzéseiből tudjuk, hogy az óvodánkból kikerülő gyerekek kiválóan helytállnak és folyamatosan jól teljesítenek az első osztályban.

A .vegyes csoportos. szervezési formában az egyes foglalkozási ágak ( irodalom, környezetismeret, matematika, ábrázolás, ének-zene, testnevelés) anyagát 3 -4 éven
keresztül változatosan, sokoldalúan, különböző formákban és különböző módszerekkel feldolgozva tapasztalhatják meg, - hallgathatják, láthatják - sajátíthatják el gyermekeink.
A gyerekek egyéni fejlődéséről, fejlesztéséről az óvó nénik fejlődési - fejlesztési naplót vezetnek, ahol nyomon követhető a szülők számára is a gyermek fejlődése.
Részünkről legfontosabbaknak az őszinte, rendszeres információcserét és a harmonikus, kiegyensúlyozott légkörben történő nevelést, fejlesztést tartjuk. A szülő így tudja, hogyan telnek gyermeke hétköznapjai az óvodában, milyen élmények, örömök - esetleg kudarc - éri, tudja, hogy hol tart a fejlődésben, s hogy miben kell még előre lépnie, hiszen a nevelés és a fejlesztés csak közösen, együtt a családdal lehet igazán hatékony, sikeres.

Úgy érezzük, hogy szemléletmódunk, pedagógiai törekvéseink, fejlesztő munkánk találkozik a szülői igényekkel. A család legfontosabb információ forrása az óvodáról
saját gyermeke tapasztalata, benyomásai, hangulata, beszámolója, érzései. A gyermek óvodai élményein keresztül a szülők is kialakítanak egy képet a csoportról, az óvó nénikről, és az óvoda mindennapi életéről. Közös programjaink, ünnepeink lehetőséget teremtenek a család és az óvoda közötti kapcsolat elmélyítésére, egymás értékrendjének alaposabb megismerésére. Közösek az ünnepekre való készülődések, kirándulások, . Szülők Klubja., beszélgetések, értekezletek.

Ünnepeink

Mikulás, Advent, - Karácsonyi (Betlehemes) műsor -, Anyák napja, Évzáró, Ballagás.

Egyéb rendezvények

Farsang, gyereknap, csoport- és óvodai kirándulások.

Hagyományaink közé tartozik, hogy a városban található kiállításokra, tárlatokra, színházi előadásokra, bábszínházba rendszeresen elvisszük a gyerekeket, de ugyanígy
rendszeresen fogadunk óvodánkba meseelőadásokat, zenés darabot, bűvészt, táncházat, egyéb érdekes, színvonalas programot. Óvodánkban kiemelten fontos szerepe van az egészséges életmódra nevelésnek, ezen belül hagyomány csoportjainkban a . gyümölcs nap . és a . zöldség nap., mely a szülők segítségével valósul meg.

A szülőkkel való kapcsolattartás formái:

 • Szülőértekezletek ( évente kétszer, és az iskolaválasztást segítő, tanítónénikkel közös )
 • Fogadóórák
 • Napi kommunikáció, rendszeres beszélgetések
 • Szülői Munkaközösségi értekezletek
 • Kérdőívek kitöltése
 • "Szülők Klubja" - havonta, aktuális témákról, előadások, közös tevékenységek, beszélgetések.

 

Óvodánk Nevelési Programja

A Komplex Prevenciós Óvodai Program, melynek fő törekvése, hogy minden területet átfogva - komplexen, hatékonyan -, változatos módszerekkel, a megelőzésre fókuszálva a tanulási képességek célzott fejlesztésével, minden gyereket a képességeihez és lehetőségeihez mérten felkészítsünk a zökkenőmentes iskolakezdésre, segítve ez által az iskolai beilleszkedésüket.

Fő feladatunk: a 3 -7 éves gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének szem előtt tartásával:

 1. az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztés, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség kialakítása,
 2. az iskolai tanulási zavarok megelőzése az óvodai nevelési és fejlesztési feltételek sajátos megszervezésével.

A gyerekek óvodai életének szervezésénél kiemelt célunk, hogy a való élet nyújtotta lehetőségeket megragadjuk. A gyermekeket érő természetes ingerek az életben nem
szelektálódnak, tehát az óvodai nevelés gyakorlatában is egyre kevésbé választjuk szét az egyes foglalkozásokat. A gyerekek legalapvetőbb megnyilvánulási módjára, fő tevékenységi formájára a mozgásra és a játékra alapozva szervezzük meg a főbb nevelési területeken végzendő pedagógiai és pszichológiai feladatokat. A komplexitás lényege az is, hogy ezeket ismerjük és tudatosan használjuk.

A nevelőtestületet, az óvoda légkörét a megértés, az elfogadás és a tolerancia jellemzi, a gyermekcsoportok alkalmasak arra, hogy . sajátos nevelési igényű. gyerekeket is fogadjunk ( pl. van siket kisgyermekünk ). Gyermekeink részéről a kíváncsiság, az empátia, az elfogadás és a segítés természetes módon nyilvánul meg, s az ismerkedés után .másságuk. a csoport részévé válik, mivel folyamatosan a bennük rejlő értékeket, a többiekkel való azonosságukat hangsúlyozzuk ki.

Programunkhoz kapcsolódva egyéb - elsősorban mozgásfejlesztő - külön programokat is szervezünk, melyek kiegészítik az óvodai nevelési, fejlesztési törekvéseinket:

 1. mozgásfejlesztő és tartásjavító torna,
 2. úszásoktatás, vízhez szoktatás,
 3. néptánc, modern tánc, hittan.

Ezek a programok az óvoda nyitvatartási ideje alatt vannak, így a felügyelet, a kísérés az óvó nénik feladata. Gyakran és jó eredményekkel veszünk részt sport versenyen,
mesemondó versenyen, rajz pályázaton.

Joomla Business Templates by template joomla