Kedves Látogató! A https://ekvi.hu weboldal az optimális működéséhez, úgynevezett sütiket (cookie-kat) használ! Adatvédelmi szabályzatunkat megtekintheti a itt: https://ekvi.hu/gdpr oldalon.

Benedek Elek Óvoda "OVI-VÁR" Tagóvoda

3300 Eger, Tavasz út 1.

 

Vezető: Gál Gabriella

Cím: 3300 Eger, Tavasz út 1.

Tel.: 06-36-411-321

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Óvodánk adottságai

Óvodánk, 1976 májusától üzemel a felsővárosrészen.
A kétszintes épületünk felső szintje eredetileg is óvodának épült, az alsó szintje bölcsődének - mely, 1990. február 01-től óvodai csoportszobaként funkcionál.

Jelenleg 8 működő homogén óvodai csoportunk van, korosztályonként . két-két párhuzamos csoporttal . mini, kicsi, középső, nagy. A gyermeköltözőink, illetve gyermekmosdóink az uniós szabványoknak megfelelően átalakultak, megszépültek, felújítottak, az óvodai korosztálynak megfelelően.

1990 szeptemberétől sikerült kialakítanunk a tornaszobánkat, amely nagyban segíti a gyermekek egészséges mozgásfejlődését, testedzését . hiszen modern mozgásfejlesztő eszközökkel felszerelt. Mivel nevelőtestületünk nagy létszámú: nevelőtestületi szoba, könyvtárral felszerelve segíti a munkánkat . a felkészüléseinket, valamint értekezleteink helyszíne is.
Óvodánk épületében egy lakás is van, mely bérbe van adva: ez szolgálja az óvodánk épületének és udvarának éjszakai biztonságát is.

Az óvodánkban működő főzőkonyhánk, - mely napi 350 adag kiszolgálására képes . szintén a közelmúltban került felújításra, és megfelel a HACCP élelmiszerbiztonsági rendszernek. Az óvodánkban járó gyermekeinken és dolgozóinkon kívül a szomszédos Benedek Elek óvodának is főzünk, valamint 30 fő vendégebéd kiszolgálását is végezzük.

Óvodánk berendezési tárgyai a 3-7 éves korú gyermekeknek megfelelnek, szolgálják a gyermekek kényelmét, biztonságát, fejleszthetőségét.
Megfelelnek testméreteiknek, biztosítják egészségük megőrzését, lehetővé teszik mozgás-és játékigényük kielégítését. A gyermeki tevékenységekhez (játék, munka, tanulás) szükséges eszközeink rendelkezésünkre állnak, illetve folyamatosan bővítésre kerülnek a költségvetésünk lehetőségei és pályázati nyereményeink alapján.

Óvodánk udvara nagy, tágas .U. alakban határolja az épületünket, és jó lehetőségeket biztosít a gyermekek tartalmas udvari életének kialakításához. 4 homokozója, 3 csúszdája, 7 mászókája és még az óvónők ötleteire bízott tevékenységekhez a nagy betonos és a hatalmas füves rész is kihasználható. Az udvari pancsolónkat hordozható kinti zuhanyzókkal használjuk vízfürdőzésre. A fedett terasz biztosítja a levegőzést gyermekeink számára esős időben is.
Az udvarunkon található játékaink között vannak természetes anyagból készültek és vannak mozgathatók (ház, mászóka, csúszda), melyet a gyermekeink nagyon kedvelnek és megfelelnek az EU-s szabványoknak.

Óvodánk hangulatos, otthonos, esztétikus . mely nem csak az újonnan beszerzett eszközeinknek . hanem a sok szobanövénynek, az óvónők ötleteinek, dekorációjának is köszönhető. Az óvodánkban található színek, formák, anyagok harmóniájára figyelünk, hogy a hozzánk járó gyermekeink barátságos, kellemes környezetben, jól érezzék magukat.

 Személyi feltételeink

Óvodánknak - a közoktatási intézményen belüli közössége . a nevelőtestület, melynek vezetője az óvodavezető tagjai az óvodapedagógusok.
Az óvodavezető az intézmény egyszemélyi felelőse, törvényes működtetője. Főiskolai, illetve vezetőpedagógusi diplomával rendelkezik, mely megfelel a pályáztatás feltételeinek.
A nyolc óvodai csoportunkban 16 fő főiskolát végzett óvodapedagógus neveli, fejleszti a hozzánk járó gyermekeinket.

Óvodapedagógusaink közül:

 • fejlesztőpedagógusi végzettséggel 2 fő
 • minőségirányítási, minőségbiztosítási végzettséggel 2 fő
 • tanügy-igazgatási, vezetőpedagógusi végzettséggel

 

3 fő rendelkezik, mely egyben szakvizsgát is jelent.

Nevelőtestületünk tagjai az alábbi szakirányú továbbképzéseken vettek, illetve vesznek részt:

 • komplex vizuális nevelés 3 fő
 • számítástechnikai ismeretek 5 fő
 • komplex ökológia, környezetvédelem 3 fő
 • műsorkészítés ünnepkörökhöz kapcsolódva 2 fő
 • logopédiai alapismertek 4 fő
 • gyermek .és ifjúságvédelem 1 fő
 • érzelmi nevelés 2 fő
 • tánc- és drámapedagógia 2 fő
 • prevenció és mozgásfejlesztés 2 fő
 • mozgásterápia tanulási nehézségek megelőzésére a Delecato módszer alapján 2 fő.

 

Nevelőtestületünk szakmai sokszínűsége, folyamatos ön- és továbbképzése záloga annak, hogy gyermekeink egyéni képességeiben rejlő tehetségének, illetve hátrányainak felzárkóztatásában a segítségére legyen.
Óvodánk működését az óvodapedagógusok tevékenységét az óvodában dolgozó nem pedagógus alkalmazottak munkája segíti. Számuk:

 • 8 fő óvodai dajka - szakmunkás bizonyítvánnyal.
 • 2 fő kisegítő dolgozó - szintén szakmunkás bizonyítvánnyal akiknek tevékenysége közvetetten hat gyermekeinkre.

 

Óvodapedagógusaink nevelő munkájuk során igazi partnerként támaszkodnak óvodai dajkáikra. Közvetlen mintával, példaadással segítői a nevelőmunka minél hatékonyabb megvalósításában.

A főzőkonyhánk alkalmazottai:

 • 1 fő ügyviteli dolgozó - élelmezésvezetői végzettséggel
 • 1 fő szakácsnő - szakmunkás bizonyítvánnyal
 • 3,5 fő kisegítő dolgozó - akik segédkeznek a nyersanyagok előkészítésében, a tízórai, ebéd, uzsonna elkészítésében, tálalásában, valamint az étkező, tálaló és főzőedények mosogatásában.

 

Főzőkonyhánk alkalmazottai gondoskodnak a napi kiszolgált adagok megfelelő mennyiségéről és minőségéről. Biztosítják az évszaknak megfelelően az egészséges táplálkozáshoz szükséges alapanyagokat, a napi háromszori étkeztetéshez. Mivel lehetőségeink adottak: az étkeztetésében egészségügyi problémákkal küzdő gyermekeket is nagy odafigyeléssel vállaljuk.

A város szakszolgálati intézményéből a mi óvodánkban 1 fő logopédus fejleszti a hozzánk járó és beszédproblémákkal vagy hangzókiejtéssel küszködő gyermekeket.

Mivel személyi ellátottságunk biztosított, óvodánk sokszínűségét az előbbi sorokban megjelenítettük . a sajátos nevelési igénytől kezdődően . az átlagosig, lehetőségünk van minden hozzánk járó gyermekből a maximum kihozatalára.

Óvodánk Szakmai Programja

Óvodánkban az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épülő helyi óvodai programunk szerint dolgozunk, melynek címe: "Így dolgozunk mi".
Elveink és céljaink - a játék elsődlegességét szem előtt tartva:

 • a gyermekközpontúság
 • a képesség- és személyiségfejlesztés
 • az anyanyelvi nevelés
 • a környezeti nevelés és
 • az egészséges életmódra nevelés

 

A gyermek játéka létforma, fejlődésének az alapja, mely az egész nevelési folyamatunkban is fontos, kiemelt helyet kap.

Mini- és kiscsoportban, kezdeményezés formájában nyújtunk ismereteket az őket körülvevő világról, változatos, színes eszközökkel, tevékenységekkel (mesék, mondókák, versek, dalok).

Középső- és nagycsoportban már hangsúlyt fektetünk a zökkenőmentes iskolakezdés megalapozására.
Napi 1-2 irányított foglalkozással, (melynek időtartama maximum: 20-30 perc) az ismeretek nyújtásán túl fejlesztjük:

 • a koncentrált figyelmet
 • az emlékezetet
 • a feladatértést
 • a feladattudatot
 • a kifejezőkészséget
 • az összerendezett mozgást
 • a fizikai állóképességet

 

Természetesen szem előtt tartva egyéni képességeiket, fejlődési ütemüket, (az egyén fejleszthetőségének a biztosítását).

Ezeket a fejlesztendő területeket a következő foglalkozásokon valósítjuk meg:

 • vers-mese
 • ének-zene, énekes játék
 • rajz, mintázás, kézimunka
 • mozgás
 • külső világ megismerése
 • környezetismeret
 • matematikai ismeretek

 

Munkánk hatékonyságát fokozzák és segítik az óvodánkban működő:

 • logopédiai foglalkozások
 • az alapozó terápiás mozgásfejlesztések
 • valamint a fejlesztőpedagógusok tevékenysége

 

Kiváló kapcsolatot ápolunk a különböző szakszolgálatokkal, intézményekkel:

 • Nevelési Tanácsadó
 • Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
 • Bükki Nemzeti Park
 • Életfa Környezetvédő Szövetséggel

 

Az óvodánkba járó gyermekek életét, fejlődését, mindennapjait a következő egyéb szolgáltatásokkal is gazdagítjuk:

 • úszásoktatás
 • táncoktatás
 • zenés torna
 • Agria tánc
 • táboroztatás, kirándulások
 • hittan
 • nyelvoktatás (szülői igény szerint)
 • rendszeres bábelőadások
 • táncház

 

Szakmai programunk, szolgáltatásaink széles skálája biztosítja gyermekeink számára az iskolai tanuláshoz szükséges képességek megalapozását.
Elsők között fogtunk hozzá a Helyi Óvodai Programunk elkészítése után az IMIP-unk elkészítéséhez.

Előzmények: A közoktatásról szóló törvény, minden közoktatási intézmény számára előírta a minőségirányítási program elkészítését. Nagyobb felelősséggel ruházva fel az intézmény vezetőjét, aki egy személyben felel az ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerének a működtetéséért.

Nevelőtestületünk összeszokott, stabil közösség. Akármilyen nehézségekkel találkoztunk, szembe eddig mindig együtt oldottuk meg, s képesek voltunk a közös feladat a közös cél megvalósítására.
A 2001/2002-es nevelési év elején elhatároztuk, hogy megkezdjük saját minőségfejlesztési rendszerünk kiépítését. Elköteleztük magunkat a partnerközpontú rendszer kiépítésére. Először is megismerkedtünk a minőségfejlesztéssel, fogalmakkal, elvárásokkal. Szakmai ráhangolódás után megalakítottuk a TEAM-ket, s megkezdtük közös munkánkat. Kidolgoztuk a minőség fogalmát, mely a következőt jelenti számunkra:

 • Küldetésnyilatkozatunkban fogalmaztuk meg céljainkat:
 • Az óvoda - 3 éves kortól az iskolai élet megkezdéséig - a gyermekek nevelési színtere
 • A gyermekeket az óvodába lépés pillanatától kezdve nyugodt, szeretetteljes légkör vegye körül
 • A hozzánk járó gyermekek önmagukhoz képest maximálisan fejlődjenek az itt eltöltött évek során

 

Elvégeztük a Nyitott Önértékelést, feltártuk külső-belső partnereinket. Óvodánk - külső partnerei:

 • a szülők
 • az iskolák
 • a Fenntartó
 • a logopédus
 • a Nevelési Tanácsadó

 

Belső partnereink:

 • a gyermekek
 • a vezető
 • az óvodapedagógusok
 • valamint óvodánk technikai dolgozói

 

Megvizsgáltuk partnereink igényét, az összegzése után meghatároztuk céljainkat, prioritásainkat. Intézkedési tervet készítettünk, kulcsfolyamatok kidolgozása által.

Eddigi kulcsfolyamataink:

 • a kommunikációs tábla alkalmazása
 • a belső kapcsolattartás erősítése
 • az ünnepek kiszélesítése 4-4 csoport bevonásával
 • közösségfejlesztés - ünnepek, kirándulások során
 • nyílt hét szervezése
 • a gyermeknap óvodai szinten való megtartása
 • az óvodánkba járó gyermekek értékelési rendszerének működtetése (mely a Kulcsár Mihályné által kidolgozott komplex mérés szerint történik. Célja a meglévő képességek mérése, illetve annak hiánya, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérése az eredményes tanulás érdekében

 

Nevelőtestületünk az "Így dolgozunk Mi" helyi óvodai nevelési programunk szerint dolgozik.
Célmeghatározásainkat mindig a közös gondolkodás, a közös döntéshozatal előzi meg, melynek célja: munkánk minőségi javítása.
Minőségfejlesztésünk közös munka, így működik jól, hiszen elfogadjuk, magunkénak érezzük, hiszen saját magunk hoztuk létre.
Kapcsolatrendszerünkre jellemző a nyitottság, érdeklődés. Fontos számunkra a kapcsolatrendszer építése, fejlesztése.

Célunk: partnereink elégedettségének vizsgálata alapján munkánk minőségi javítása, szolgáltatásaink kiszélesítése. Feladatunk: az együttműködés erősítése a szülőkkel, iskolákkal, logopédussal, Nevelési Tanácsadóval.

Együttműködésünk formái:

 • az iskolai rendezvényeken való részvétel (gyümölcsnap, Béke-nap, ünnepségek, sportnapok stb.)
 • a tanítónők . óvodapedagógusok információ cseréi
 • szülők felé a nyílt napok, valamin a nyílt hét szervezése
 • fogadóórák, egyéni beszélgetésekkel kapcsolattartás erősítése

 

Óvodai nevelőmunkánk alapja az emberi személyiségből indul ki és abból a tényből, hogy az ember egyedi, mással nem helyettesíthető individuum és szociális lény egyszerre.A személyiség szabad kibontakoztatásában óvodai nevelőmunkánk gyermekközpontú és a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására törekszik.
Személyiségfejlesztés - gyermekeink sokoldalú fejlesztése - a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése - az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem fegyelembe vételével.
A gyermekközpontúság: a gyermekek megismerése, tisztelete, elfogadása, megbecsülése, szeretete.
A képességfejlesztés: gyermekeink egyéni képességeinek kibontakoztatása, az iskolai élet megkezdésének, megkönnyítése érdekében.

A "Kezdet a legfontosabb, különösen a fiatal és a zsenge lényeknél."

 

Joomla Business Templates by template joomla