Kedves Látogató! A https://ekvi.hu weboldal az optimális működéséhez, úgynevezett sütiket (cookie-kat) használ! Adatvédelmi szabályzatunkat megtekintheti a itt: https://ekvi.hu/gdpr oldalon.

Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság Montessori Bölcsőde

 3300 Eger, Arany János út 20/A

Montessori Bölcsőde

 

A Montessori Bölcsőde a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság által működtetett gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézménye.

Telephely címe: 3300 Eger, Arany János út 20/A

Elérhetősége: 36/311- 652; 30/742 9037

E- mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Bölcsőde vezető: Béres Zoltánné 

alt

  Mottónk

„Csak akkor biztosíthatunk minden egyes gyermek számára boldog gyermekkort, a képességek optimális fejlődését, ha figyelembe vesszük a gyermekek fejlődésének törvényszerűségeit, az egyes gyermekek különböző adottságait, természetes igényeit, s ehhez igazítjuk pedagógiai magatartásunkat” Maria Montessori 

 Minden gyermekben él a cselekvési vágy és a világ megismerésének igénye, ennél fogva, biztosítani kell számukra a spontán, szabad tevékenység lehetőségeit, a megfelelő környezetet.

  Intézményünk Eger történelmi város középső részén helyezkedik el, egy emeletes ház tövében, fákkal szegélyezett bekötőút mentén.

 Bölcsődénk 1977 – ben épült ”bölcsődei típusterv” alapján majd 1977 októberében fogadta elsőként a kisgyermekeket.

 Az Eszterházy Károly Egyetemmel történő együttműködés keretében bölcsődénkben, került kialakításra az úgynevezett demonstrációs terem, ahol a csecsemő és kisgyermeknevelő hallgatók számára interaktívvá tehető az elméleti oktatás.

Az épületben működik, az igazgatóság itt történik egy fő igazgatóval, és egy fő igazgató helyettessel, valamint adminisztratív iroda dolgozóival az egész intézményrendszer irányítása.

A bölcsődék szakmai munkáját egy fő szakmai vezető koordinálja.

 

A bölcsőde üzemeltetése szerint folyamatosan működő napos bölcsőde.

 Nyitva tartása: hétfőtől – péntekig, reggel 6:00 – 17:00 ig biztosítja a gyermekek ellátását.

A Montessori Bölcsőde 78 férőhelyen 3 egység 6 csoportjában neveli - gondozza a 20 hetes kortól 3 éves korig a kisgyermekeket. Egy csoportban a törvényi előírásoknak megfelelően 12- 14 kisgyermek helyezhető el. Minden csoportban 2 -2 kisgyermeknevelő és egy bölcsődei dajka látja el a Szakmai Programunknak megfelelően a minőségi kisgyermekellátást.

 

 Az ellátás igénybevételének módja

Montessori Bölcsődébe azok a gyermekek vehetőek fel, akik egri lakcímmel, rendelkeznek Eger

Megyei Jogú Város közigazgatási területére, és életvitelszerűen Egerben tartózkodnak.  

A gyermek felvétele a szülő (törvényes képviselő) írásbeli kérelme alapján történik. 

A bölcsődei felvétel egész évben folyamatos, amennyiben van üres férőhely.

A bölcsődei csoportok kialakítását az előzetes jelentkezések, és igények figyelembevételével tudjuk biztosítani.

A csoportok kialakításánál figyelembe vesszük a gyerekek korát, nemét, illetve szülői kérést amennyiben már kisgyermeknevelő nevelte előző gyermekét a családnak és lehetőség van arra, hogy ismét az adott nevelőhöz kerüljön a kisgyermek. 

 A gyermek bölcsődébe történő felvételét, a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti:

•  körzeti védőnő,

•  háziorvos, házi gyermekorvos,

• szakértői és rehabilitációs bizottság,

• szociális, illetve családgondozó,

•  gyermekjóléti szolgálat,

•  gyámhatóság is.

 Az igénybevétel feltételei:

• Az ellátás igénybevétele önkéntes.

• Az ellátás igénybevételének jogosultságát igazolni szükséges - munkáltatói igazolás  stb.

• Az ellátás megkezdésekor a gyermek egészségi állapotáról orvosi igazolás szükséges.

• Az intézményi jogviszony létesítése - a Felvételi Szabályzatban rögzítettek szerint- a bölcsődevezető intézkedésén alapul.

• Az ellátás étkezési és gondozási díj megfizetése ellenében igényelhető. 

• A térítési díj meghatározása a fenntartó önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében hozott rendelkezéseken alapul a jogszabályi keretek között.

A bölcsődei ellátás megkezdésekor az intézmény megállapodást köt a szülővel, a törvényes képviselővel, amelyben tájékoztatást kap a szülő az ellátás feltételeiről.

    A bölcsődei ellátást igénybe vevők részére nyújtandó ellátás:

- Az egyéni fejlődési ütem figyelembevételével, a gyermek személyiségének tiszteletben tartásával, nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben történő nevelés-gondozása

-  A családi nevelés segítése, az együttnevelés biztosítása;

-  Esélyegyenlőség biztosítása;

- Napi négyszeri étkezés (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna);

- Gyermekorvosi ellátás preventív jelleggel;

- Esztétikus, inger gazdag, biztonságos, higiénikus környezet biztosítása.

 

 Szolgáltatásról szóló tájékoztatás, kapcsolattartás

A szülő és a kisgyermeknevelő napi kapcsolatban van egymással, a jó kapcsolat elengedhetetlen gyermek fejlődésének segítése érdekében. Szülői értekezlet az első alkalom, amikor részletes tájékoztatást kap a szülő a szolgáltatásról, megismerheti gyermeke kisgyermeknevelőit, és a többi szülőt.

A bölcsődénkben már hagyomány, hogy a szülő kis „ajándékcsomagot” kap, amiben egy olyan tájékoztató füzet található (Bölcsőde alulnézetből) ami segíti a beszoktatást. 

Családlátogatás alkalmával már a kezdetektől törekszünk a jó partneri viszony kialakítására.

Ez az alkalom lehetőséget biztosít arra, hogy a kisgyermeknevelő betekintsen a család életébe, képet kapjon a család, mint rendszer működéséről, a kisgyermek helyéről.

Egyéni kapcsolattartási forma biztosítja a lehetőséget, hogy a szülő a gyermekéről információt kapjon a bölcsődében eltöltött napjáról. A kisgyermeknevelő is tájékoztatást kap, hogy milyen volt

a gyermekotthoni napja, milyen változások történtek a gyermekkel. Szülőcsoportos beszélgetések, nagy segítséget nyújtanak a szülőknek gyermekük neveléséhez. Egy adott témában a közös beszélgetés kapcsán a több megoldási alternatívát kapnak a szülők a nevelési problémák hatékony megoldásához. A tematikus beszélgetés kapcsán az egymástól kapott helyzetkezelési módok erősítik a szülőket kompetenciaérzésükben. Üzenő füzet a szülő és a kisgyermeknevelő közötti írásos kapcsolatforma, amelyben szerepel a gyermekkel kapcsolatos fontos információ. A kisgyermeknevelő havi rendszerességgel leírja a szülőnek gyermeke fejlődésével kapcsolatos változásokat. Hirdetőtábla lehetőséget ad arra, hogy a gyermeknevelésről szóló szórólapok, illetve a csoport mindennapjaiban történő események megosztásra kerüljenek a szülővel.

 

 Küldetésnyilatkozatunk

 . Gyermekszemléletünk

Minden kisgyermek egy egyedülálló személyiség, aki a maga fejlődési ütemében fejlődik.

Alapvető tevékenységekben fedezi fel az őt körülvevő világot, ami által gyarapodik tudása, fejlődnek képességei, készségei.

A kisgyermeknek szüksége van a körülötte élő felnőttek pozitív támogatására, segítségére. 

 Pedagógiai szemléletünk

 Az egész tevékenység fókuszában a gyermekek tisztelete és a gyermek mindenek felett álló érdeke áll ez egyfajta hitvallás.

Fontos olyan szeretetteljes gondoskodás nyújtása, az idejáró kisgyermekeknek ahol biztonságban érezhetik magukat.

Célunk, a 3 év alatti kisgyermekek egészséges, harmonikus érzelmi, értelmi, testi fejlődésének biztosítása figyelembe véve a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait.

Jól felszerelt, családias légkörű bölcsődében vidám, egészséges, boldog gyermekeket nevelni ezzel a legfontosabb partnerek a szülők elégedettségét kivívni.

Az alapellátáson túl, olyan szolgáltatás működését biztosítjuk, amellyel a városban élő kisgyermekes szülőknek segítséget nyújtunk a gyermeknevelés területén a Csibe játszócsoportba.

 Kisgyermeknevelői szemléletünk

Az intézményben dolgozó szakemberek megfelelő tudással rendelkeznek a koragyermekkorhoz kapcsolódó ismeretek terén. Ismeri és alkalmazza a módszertani elveket.

Felismeri a gyermek szükségleteit, képes megfigyeléseket folytatni, amelyet beépít a gyermek spontán érés támogatásához.

Képes a különleges bánásmódot igénylő kisgyermeknek adekvát segítséget nyújtani.

Napjait tudatosan megtervezi, de képes alkalmazkodni a váratlan helyzetekre a gyermekcsoport igényeihez igazodva.

Munkája során különböző módszereket alkalmaz, helyzettől függően.

Személyiségére jellemző a nyugodt derűs, elfogadó attitűd, rendelkezik kellő önismerettel.

Magas szintű társas készséggel rendelkezik, képes a célok eléréséért összehangolt csapatmunkára.

A rábízott kisgyermekek szüleinek segítséget nyújt különböző alternatívák felkínálásával a gyermekneveléshez.

A kisgyermeknevelőinknek igénye van a szakmai fejlődésre, továbbképzéseken való részvétel által.

Ismerik a legújabb kora gyermekkori kutatásokhoz kapcsolódó eredményeket.

Jó kommunikációval törekszik a célcsoport és a társintézményekkel történő kapcsolat fenntartására. 

 A bölcsődei szolgáltatásunk célja

A szakmai szabályok figyelembevételével a gyermekek napközbeni ellátásának magas szintű, helyben történő megszervezése. A bölcsődei munkában alkalmazott jó gyakorlatok megőrzése, továbbfejlesztése.

A kora gyermekkorhoz kapcsolódó korszerű nevelési – gondozási módszerek alkalmazása.

A település törvényi előírásokban meghatározott kötelező feladatellátásának helyi igények szerinti megszervezése, biztosítása.

A Bölcsődei nevelés- gondozás Országos Alapprogramjának figyelembevételével, minőségi professzionális szakmai munka megvalósítása.

 

A bölcsődei nevelés feladata:

 

 • A családok támogatása, annak erősségeire építve a szülői kompetencia fejlesztése, támogatása
 • Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása
 •  Az érzelmi és társas kompetenciák fejlesztése.
 • A megismerési folyamatok fejlődésének segítése

A bölcsődei gondozási helyzetek kiemelt jelentősége

 

A gondozás (testi szükségletek kielégítése) és a játék a bölcsődei élet egyenrangúan fontos helyzetei, melyekben lényeges a gyermek szabad aktivitás iránti igényének és kompetencia érzésének erősítése. 

Gondozás 

Bensőséges interakciós helyzet kialakítása a kisgyermeknevelő és gyermek között, melynek elsődleges célja a gyermek testi szükségleteinek kielégítése. 

A szociális kompetencia kialakulásának egyik feltétele, hogy a gyermek csecsemőkortól kezdve aktívan vehessen részt a gondozási helyzetekben, lehetősége legyen úgy próbálkozni, hogy közben érzi a kisgyermeknevelő figyelmét, biztatását, támogató segítségét. Sikeres próbálkozásait a felnőtt pozitív megerősítéssel jutalmazza (ez növeli az együttműködési kedvet), a sikertelenségért viszont nem kap elmarasztalást. Lényeges az elegendő idő biztosítása, mivel az egyes mozzanatok megtanulása hosszú gyakorlást igényel. A gondozáshoz szükséges eszközök megnevezését, fogásait, használatát a felnőttek mindig megmutatják. A beszélgetés folyamán elindul a gondozási feladatokhoz szükséges szokás szabályrendszer megismerése. A felnőttel való kommunikáció érzelmi töltése, a kisgyermeknevelőnek a gyermekről adott jelzései kihatnak az önelfogadásra, a személyiség harmonikus, egészséges alakulására.

BÖLCSŐDEI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI, FŐBB HELYZETEI

A nevelés-gondozás valamennyi helyzetének célja a gyermek testi-lelki harmóniájának elősegítése, melyhez hozzátartozik a személyi- és tárgyi környezettel való harmónia is. A nevelés-gondozás valamennyi helyzetében lehetőséget kell biztosítani a kisgyermek számára ahhoz, hogy érdeklődésének, pillanatnyi pszichés szükségleteinek megfelelően ismerkedhessen személyi- és tárgyi környezetével úgy, hogy viselkedési mintát és segítséget kapjon optimális és sokoldalú fejlődéséhez és szocializációjához.

.  Játék

A játék a gyermekkor alapvető tevékenysége. Ez a tevékenység alkalmas arra, hogy általa a gyermek belső pszichés erőit, struktúráit, fejleszteni tudja figyelmét; nagy- és finommozgását, érzékszervének minőségét mozgással való összehangolását, fejleszti akaraterejét, gondolkodását, annak alapstruktúráját, műveleteit; általa formálódik képzelete a körülötte lévő világ dolgairól.

Alapinformációkat gyűjt be a játék során; fejlődik tervező, szervező képessége; a társakkal való együtt játszás során fejlődnek, formálódnak a társas helyzet megkívánta szociális rutinok.

Mondóka, ének

A bölcsődében sokrétű zenei élmény átélésére, tapasztalatszerzésre ad lehetőséget a környezet hangjainak megfigyelése, a kisgyermeknevelő kellemes ének- és beszédhangja, spontán dúdolgatása, ritmusos szövegmondása, a dallam és ritmushangszerek hallgatása, megszólaltatása, a közös éneklés.

Vers, mese

A vers, mese nagy hatással van a kisgyermek érzelmi-, értelmi- (ezen belül beszéd, gondolkodás, emlékezet és képzelet) és szociális fejlődésére. A versnek elsősorban a ritmusa, a mesének pedig a tartalma hat az érzelmeken keresztül a személyiségre. A verselés, mesélés, képeskönyv-nézegetés bensőséges kommunikációs helyzet, így a kisgyermek számára alapvető érzelmi biztonság egyszerre feltétel és eredmény.

 Alkotó tevékenységek

Az öröm forrása maga a tevékenység - az érzelmek feldolgozása és kifejezése, az önkifejezés, az alkotás - nem az eredmény. A kisgyermeknevelő a feltételek biztosításával, az egyes technikák megmutatásával, a gyermek pillanatnyi igényeinek megfelelő technikai segítéssel, az alkotókedv ébren tartásával, a gyermek alkotásának elismerésével és megbecsülésével, megőrzésével segítheti az alkotó tevékenységek iránti érdeklődést és a személyiségfejlődésre gyakorolt hatások érvényesülését.

Egyéb tevékenységek

Ezek a tevékenységek valamilyen élethelyzet közös előkészítéséhez és megoldásához, az egymásról és a környezet szépségéről való gondoskodáshoz kapcsolódnak (pl. viráglocsolás, gyümölcsnap előkészítése stb.). Az öröm forrásai az együttesség, a közös munkálkodás és a tevékenység fontosságának, hasznosságának átélése. A gyermekek bármikor bekapcsolódhatnak, és bármikor kiléphetnek önkéntesség nagyon fontos, a tevékenykedés nem lehet feladat.

 

 Bölcsődénk sajátosságai

Rendezvényeink, ünnepek

 • szülői értekezlet, amelyen elsőként tájékoztatást kapnak a szülők a bölcsődei ellátásról;
 • Montessori hét a leendő bölcsődések ismerkednek a kisgyermeknevelőkkel, a csoportjukkal, társaikkal;
 • Bölcsődekóstolgatónk célja, hogy az egészséges táplálkozáshoz ötleteket adjunk a szülőknek, ételbemutató által megismerkedhetnek a bölcsődei ételekkel, megkóstolhatják az itteni ízeket;
 • Meseprojekt rendezvény keretén belül a mesélési szokások népszerűsítését, közvetítjük a szülőknek;
 • Tök jó nap projekt tartalma a sütőtök és a dísztökkel való ismerkedés, tevékenykedés lehetőségét adja;
 • A téli ünnepekhez kapcsolódva Mikulás érkezésének megszervezése, valamint mézeskalács sütéssel a karácsonyra történő ráhangolódás élményét biztosítjuk;
 • A tél végén farsangi mulatság színesíti a mindennapokat;
 • Tavasszal virágos délelőtt projekttel a környezetünk virágosítását végezzük közösen;
 • Húsvétkor nyuszi simogatás és tojáskeresés ad közös élményt a gyermekeknek.
 • Gyermeknap kiemelt fontosságú intézményünkben, amelyre sok színes élményt nyújtó programmal készülünk minden évben.
 • Minden neves ünnepünket beépítjük a nevelői munkánkba.

Bölcsődei ellátáson felüli szolgáltatások

Időszakos gyermekfelügyelet

Bölcsődével egy épületben időszakos gyermekfelügyeletet biztosítunk kisgyermekek számára. A köztudatban Játszóháznak hívott (10 férőhelyes), esztétikus környezetben kialakított szolgáltatást a szülők által igényelt időre, akár néhány órára is, étkezéssel, vagy a nélkül vehetik igénybe.  

Fontosnak tartjuk a beszoktatást, mert itt is bölcsődei szakmai elveken nyugvó szakszerű ellátást kapnak a gyermekek. 

A stabil napirend biztosítja számukra az állandóságot, és biztonságot, a változó létszám és a naponta változó igénybevétel mellett.

A szolgáltatást térítés ellenében vehetik igénybe a családok.

A helység berendezése megfelel a korosztály igényeinek, a fürdőszoba kapcsolódik a csoportszobához úgy, hogy gondozási művelet közben a kisgyermeknevelőnek rálátást biztosít a szobában tevékenykedő gyerekekre.

A gyermek legfontosabb tevékenységéhez a játékhoz, megfelelő mennyiségű és minőségű eszközök biztosítják a megismerő tevékenységet.

Szülőknek nyújtott szolgáltatások

Célja a bölcsődébe járó és az időszakos gyermekfelügyeletet igénybe vevő kisgyermekek szüleivel való kapcsolat megerősítése, harmonizálása, a szülői szerep támogatása, kompetenciájuk megerősítése. Ezt a napi találkozások, beszélgetések alkalmával és több új családi programmal is biztosítjuk.

A játszóház működésénél figyelembe kell venni, a Szakmai Programot azzal a céllal, hogy a célcsoport igényeihez igazodva a megfelelő ellátást biztosítva legyen.

Só terápia, Só- szoba használata

Kialakításra került a felújításnak köszönhetően, egy olyan helység, amely a kisgyermekek egészségmegóvásához hozzájárul.

A só- szoba, amely egészségjavító céllal segítik a szakmai program megvalósításában az egészség megőrzését, az immunrendszer erősítését. A kialakított „somokozó” használatával a gyerekek megismerő tevékenységét fejlesztjük, a játék során levegőbe jutott só szemcsék bejutnak a légzőszervekhez, ezáltal a hörgők öntisztulását segítik. A só terápia másik fontos eleme a sóban rejlő negatív ionok, amelyek hatásukkal erősítik az immunrendszert, jó hatással vannak az idegrendszerre. A só részecskéknek köszönhetően a légtérbe jutva fertőtlenítő hatást fejtenek ki. 

Fontos szempont volt a kialakításnál, hogy a gyerekek, amikor itt tartózkodnak, aktív tevékenységet tudjanak végezni, színesítve ezzel a játéktevékenységüket.

A helységet minden kisgyermek használja, hiszen a napirendbe beépítve biztosítjuk ennek lehetőségét.

Ezt a szolgáltatást minden intézményünkbe járó kisgyermek számára térítésmentesen biztosítjuk.

 

Néhány fotó a mindennapi életünkből:

alt alt
alt alt
alt alt
alt alt

 

Képek a bölcsődéről:

 

alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
alt
alt

 

Nyomtatás

 

Joomla Business Templates by template joomla