Kedves Látogató! A https://ekvi.hu weboldal az optimális működéséhez, úgynevezett sütiket (cookie-kat) használ! Adatvédelmi szabályzatunkat megtekintheti a itt: https://ekvi.hu/gdpr oldalon.

Pedagógus Nap - Kitüntetések, elismerések

Nyomtatás
2011. június 05 - Bajzát Rafael

Eger Város önkormányazata a Padagógrus Napi megemlékezést a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában rendezte meg.  Az ünnepi eseményen átadták a nyugalmazott pedagógusoknak az az arany, gyémánt és vas díszokleveleket. Ezt követően a Pedagógus Szolgálati Emlékérem, az Eger Testneveléséért és Sportjáért, az Eger Kiváló Sportolója, a Polgármesteri Dicséret, az Eger Város Oktatás- és Nevelésügyéért, az Eger Kiváló Pedagógusa kitüntetéseket vehették át az arra érdemesek. 

Bővebben...

Virágos Egerért verseny

Nyomtatás
2011. június 03 - Bajzát Rafael

Idén immár 19. alkalommal tartják meg a „Virágos Egerért Szép Környezetért” Versenyt. Az akciót a hagyományoknak  megfelelően a Polgármesteri Hivatal mellett több szervezet is támogatja. Idén az „Ipari és Kereskedelmi” kategóriában nem hirdettek versenyt, helyette azonban a „Közterületi részek örökbefogadása” jeligére várják a környezet szépítésére, gondozására vállalkozó cégek jelentkezését.

Bővebben...

JOGI INFÓK - Törvénymódosítások

Nyomtatás
2011. június 03 - Bajzát Rafael


Dr. Hováth István az EKVI jogtanácsosa összeállította a 2011. április, május , június hónapban kihirdetett legfontosabb jogszabályokat. A változások között közérdeklődére tarthat számot a nemdohányzók védelme érdekében hozott rendeletmódosítás, valamint a   Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló kormányrendelet.

Bővebben...

Iskolai átszervezések - Kevés gyerek, sok tanterem

Nyomtatás
2011. máj. 27 - Bajzát Rafael

A Lenkey János Általános Iskola a 2007-ben létrejött Eger-Egerszólát intézményfenntartó mikro-társulás által közösen fenntartott intézmény. Az egri székhelyen évfolyamonként két csoportban folyik az oktatás, míg az egerszóláti tagiskolában a diákok száma folyamatosan csökkent: jelenleg 21 gyermek tanul az alsó tagozatban, két összevont tanulócsoportban. A települési önkormányzat januárban úgy határozott, hogy megszünteti helyben az alapfokú oktatást. Az egri javaslat szerint a gyermekeket a Lenkey János Általános Iskola vehetné át. A megállapodás szerint Egerszólát önkormányzata vállalja, hogy a székhely-intézménybe bejáró tanulók számára iskolabuszt biztosít.

Bővebben...

Átalakul Eger óvodai hálózata

Nyomtatás
2011. máj. 27 - Bajzát Rafael

Eger önkormányzata - a jelenleg hatályos Önkormányzati Intézkedési Tervben foglaltaknak megfelelően - megvizsgálta az óvodai hálózat átalakításának a lehetőségét. Szeretnénk, hogy javuljon az intézmények szakmai és gazdálkodási hatékonysága, ezért az elmúlt időszakban felülvizsgáltuk a rendszer működését, amely szétaprózott, valamint hátránya, hogy egyre inkább megnövekedtek az intézményvezetőkre háruló adminisztrációs terhek – mondta Rázsi Botond alpolgármester. A városvezetés a jó gazda gondosságával törekedett a legoptimálisabb működési struktúra megalkotására, és úgy látja, ilyen modell lenne, ha 3 óvodai körzetet alakítunk ki egy-egy központtal, és 15 intézmény tagóvodaként működik tovább. Az egri óvodák kihasználtsága egyébként 100% feletti, a létszámok nem csökkennek, a gyermekek ugyanabba az óvodába és ugyanabba a csoportba fognak járni a tervezett struktúraváltás után, s a nevelési programok is változatlanul folytatódnak tovább – hangsúlyozta az alpolgármester.

Bővebben...

Régi-új vezetők az egri könyvtár és túzoltóság élén

Nyomtatás
2011. máj. 26 - Bajzát Rafael

Az egri közgyűlés  kinevezésekről döntött. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárat a Heves Megyei Önkormányzat, és Eger önkormányzata közösen, intézményfenntartó társulási formában működteti. A gesztori feladatokat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata látja el. Miután az igazgató, Tőzsér Istvánné megbízása július 31-én lejár, a poszt betöltésére február 25-én írtunk ki pályázatot, melyre a jogszabályban meghatározott határidő végéig egy beadvány érkezett, a jelenlegi intézményvezető részéről.

A véleményező testületek állásfoglalása alapján a pályázat minden követelménynek megfelelt, színvonalas szakmai, valamint vezetési programot tartalmaz, így a közgyűlési többség - elfogadva a bizottsági javaslatot - Tőzsér Istvánné öt évre szóló igazgatói megbízását támogatta.


Pályázatot írtunk ki április 28-án az Egri Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság megüresedett parancsnoki beosztásának betöltésére is. A megadott határidőig egy szakember jelentkezett a munkára Seres Tibor tűzoltó alezredes személyében. A pályázó 2010. november 5-től a mai napig megbízottként látta el a vezetői teendőket. A jelentkezőt eddigi szakmai munkája, pályázata és emberi tulajdonságai alapján a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója és a Tűzoltók Egri Szakszervezete is alkalmasnak találta a munkára, mindkét fél támogatta Seres Tibor vezetői kinevezését.

 

Bővebben...

Joomla Business Templates by template joomla