Bursa Hungarica

Nyomtatás
2016. október 24 - Bajzát Rafael

Eger Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírta a 2017. évre vonatkozó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot. Várjuk a fiatalok jelentkezését, a pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2016. november 8. A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell benyújtani.„Bursa Hungarica Ösztöndíjban azok a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok részesülhetnek, akik teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A korábbi évek tapasztalata alapján a jogosultak számára jelentős segítséget nyújtunk tanulmányaik végzéséhez az 5.000,- Ft-os, a központi résszel együtt 10.000,- Ft-os havi ösztöndíjjal.

A tavalyi évben ösztöndíjat költségvetési keret hiánya miatt egy esetben sem kellett elutasítanunk, a rendeleti feltételeknek megfelelő 59 fiatal mindegyike megkaphatta a támogatást.

Annak érdekében, hogy többen kaphassák az ösztöndíjat a jogosultság alapját képező egy főre jutó jövedelem összegét javaslom a települési támogatás megállapításáról, kifizetésének, folyósításának rendjéről, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletben a temetési támogatáshoz meghatározott értékre emelni. Ez 2 fős család esetén 125.400,-Ft helyett 199.800,-Ft, 4 fős háztartásnál 199.500,-Ft helyett 333.000,-Ft, amivel több, mint másfélszeresére nő a jövedelemhatár.

Az önellátó, vagy nem a szüleik (általában nagyszüleik) háztartásában élő pályázók esetében vizsgáljuk a jogosultság szempontjából a szülők tartási képességét. Javaslom a tartási képességet meghatározó rászorultsági értékek megemelését oly módon, hogy az a szülő, akinek egyedül élőként a jövedelme a mindenkori kötelező minimálbér összegét, családban élőként az egy főre jutó jövedelme a minimálbér 75%-át nem haladja meg tartásra nem képes.”

Joomla Business Templates by template joomla

Figyelem!
A www.ekvi.hu weboldal az optimális működéséhez, úgynevezett sütiket (cookie-kat) használ!
A honlap további böngészésével Ön hozzájárul, hogy eszköze fogadja a sütiket!