Czifra József: ésszerű gazdálkodás és kontroll

Nyomtatás
2011. február 10

Az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye a városi közgyűlés által alapított, önálló gazdálkodási jogkörrel, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel felruházott helyi önkormányzati költségvetési intézmény, amely pénzügyi-gazdálkodási és műszaki- karbantartói feladatokat lát el, valamint egészségügyi alap és szakellátást nyújt. A GAMESZ, VESZ és 2009-től EKVI egyre bővülő tevékenységi körrel szolgálja a várost. Czifra József gazdasági vezető 22 éve a terület irányítója.

- A könyvelési, számviteli feladatokat végezzük a gondjainkra bízott intézményeknek, szervezeteknek. Az adóhatóság és a felügyeleti szervek felé is megtesszük a szükséges tennivalókat. A 2009-es integrációs döntést követően mintegy 2000 ember tartozik a hatáskörünkbe. Az EKVI-n belül a gazdasági területtel 35 fő foglalkozik. Minden intézménynél van kontakt személy, aki a napi feladatokat elvégzi. Az EKVI-nél intézményi csoportokat hoztunk létre. Életkor és tevékenység alapján csoportosítottuk az intézményeket - nyilatkozta Czifra József.

- Milyen a szervezet felépítése?

Az EKVI-n belül négy csoport végzi a könyvelési feladatokat: 1. TISZK-csoport (Vezető: Harsányi Gubu Zsuzsanna). 2. Iskolai csoport (vezető: Antal Szilvia) 3. Vegyes csoport, szociális, kult., sport, tűzoltóság, egyéb (Vezető: Hegedüs Béláné), 4. Óvodai, bölcsödei csoport (Vezető: Szalisznyóné Kiss Éva).
A kontroll szerepét töltjük be. Az előirányzatok és a teljesítések folyamatos figyelemmel kísérésével. Az ésszerű, takarékos gazdálkodásban segítünk. Belső kötelességünknek tartom, hogy minden intézmény eleget tudjon tenni a szakmai feladatainak. A csoportvezetőkkel közösen sokszor kell nehéz döntéseket is hoznunk.

- Mi okozza a legnagyobb fejfájást a napi feladatok kapcsán?

- Az intézmények kigondolnak valamilyen beszerzést, és ezt azonnal szeretnék megvalósítani. Nekünk a gazdálkodási szabályokat be kell tartanunk.

- Az EKVI mennyire ütközőpont az oktatási intézmények és a városi gazdálkodás között?

- Az integráció bevezetésével tagadhatatlanul sérültek bizonyos szempontból az intézmények önálló érdekei. A két éves működési tapasztalat szerint azonban az EKVI olyan hátteret ad a gazdálkodás területén, amely minden szempontból megfelel a város érdekeinek. Örömmel vesszük, hogy az intézmények is elégedettek a munkánkkal. A 2010-es esztendőben stabil volt a gazdálkodás, persze az idei évben még lehet finomítani a dolgokon a napi munkálkodás során. Számunkra a közgyűlési döntések, előirányzatok az irányadóak. Jó a kapcsolatunk az önkormányzat Gazdasági irodájával, Juhászné Dr. Krecz Erzsébet vezetővel, továbbá Tamasi Antalnéval és Véghné Szerencsi Zsuzsannával.

- A hírek szerint a 2011-es év sem ígérkezik könnyűnek?

- A 2010-es év sem volt könnyű, de stabilan gazdálkodott az EKVI. A 2011-es esztendő még nehezebb lesz. Nem lájuk még a költségvetés végleges adatait. A pedagógusok jogállásával kapcsolatos, és a következő hónapokban várható törvényi változások a szeptembertől kezdődő tanévben jelentkezhetnek. Kérdés, mi lesz az iskolai vagyonok, épületek sorsa. Ki lesz a tulajdonos és a fenntartó, erre milyen finanszírozás várható? Az intézményekkel megtartottuk az idei egyeztetéseket első körben. A keretek kialakítása folyamatban van, eldől, hogy melyik szervezet mennyi pénzzel számolhat. A pályázatokkal kapcsolatban is sok tennivalónk lesz. az utófinanszírozási rendszer miatt biztosítani kell az önerőt. Molnár László igazgatónak köszönhetően az EKVI-nél jó a munkahelyi légkör, a városi érdekeket képviseljük az EKVI-n keresztül a városi intézmények gazdálkodásában. Egységes szemlélettel, a stabilitást biztosítjuk ezen a fontos területen - mondta zárásként portálunknak Czifra József.

Joomla Business Templates by template joomla